top of page

La nostra associació ofereix les activitats següents:

 • Planificar, promoure, coordinar i organitzar activitats relacionades amb la reinserció a Girona, Catalunya i on calgui aquesta

 • Organitzar cursos i activitats que fomentin el coneixement de l'associació a la finalitat de la mateixa.

 • Es crea per part de l'associació la secció d'activitat laboral, la qual servirà per mentenir en part l'associació i per a poder reinserir les persones que ho necessiten.

 • Es realitzaran tot tipus de tasques: mudances, pintura, compra-venda de mobles de segona mà, neteges, petites obres, reparacions, etc...

 • Es realitzaran cursos anuals, mensuals, setmanals i/o de caps de setmana per a poder ensenyar a realitzar aquestes activitats a totes les persones que es vulguin reinserir a la societat.

 • Ajudar a les persones que ho demanin a entrar en l'àmbit laboral normal, i promoure que realitzin cursos de formació, estudis,etc...

 • En general disposar allò que convingui per a la millora de la situació personal de la gent que ho demani, a través de les activitats indicades, i sempre que siguin persones que estiguin en la situació d'exclusió social. Especialment aquelles a punt de sortir d'un procès penitenciari o de rehabilitació. 

Nuestra asociación ofrece los siguientes servicios:

 • Planificar, promover, coordinar y organizar actividades relacionadas con la reinserción en Girona, Catalunya o donde sea necesario.

 • Organizar cursos y actividades que fomenten el conocimiento de la asociación y la finalidad de la misma.

 • Se crea por parte de la asociación la sección de actividad laboral, que servirá para mantener en parte a la asociación y para poder ayudar a la reinserción de las personas que lo necesiten.

 • Se realizan todo tipo de tareas: mundanzas, pintura, compra-venta de muebes de segunda mano, limpiezas, pequeñas obras, reparaciones,etc.

 • Se realizan cursos anuales, mensuales, semanales o en fin de semana para poder enseñar a realizar estas tareas a todas las personas que quieran reinsertarse en la sociedad.

 • Ayudar a las personas que lo soliciten a entrar en el mundo laboral, y promover que realicen los cursos de formación, estudios, etc.

 • En general, disponer de aquello que convenga para la mejora de la situación personal de la gente que lo solicite, a través de actividades indicadas, y siempre que sean personas en riesgo de exclusión social. Especialmente aquellas que estén a punto de salir de un centro penitenciario o de rehabilitación.

bottom of page